Bestyrelse og arbejdsgrupper

Bestyrelsen:

Rune Nørgaard Jørgensen, Nørrevænget 47 (formand) - 2061 4283

Hans Peter Blicher - 2024 3763

Elisabeth Agerbæk - 4029 7015

Mette Esther Hansen - 2990 2307

Søren Elmer Kristensen - 24408522

Kirsten Larsen (kasserer)

Suppleant:

Peter Leander

Annette Lund Nielsen

Revisor:

Sanne Ovesen , Nørrevoldgade


ARBEJDSGRUPPER


Udvalg vedrørende Skt. Hans aften

Mette Hertz, Nørrevoldgade 45

Lasse Rasmussen, Nørrevænget 24. 1.

Louise Albirk, Nørrevoldgade 46


Trafik udvalget 

Henrik Lund Nielsen, Nørrevænget 14

Finn Skøtt, Nørrevænget 53

Lisbeth Foldager, Nørrevoldgade 40      Formand 

Peter Lenander, Nørrevoldgade 29


Idéudvalget

Birthe Leander, Nørrevoldgade 29

Mette Hansen, Nørrevænget 53

Mette Hertz, Nørrevoldgade 45