Nørrevænget.dk
Velkommen til Nørrevænget og Nørrevoldgades Beboerforening

Velkommen til
Nørrevænget og Nørrevoldgades Beboerforening

Lidt om vores forening 
I 2009 blev der stiftet en beboerforening. Gennem årerne har flere og flere meldt sig ind og af de 70 husstande i området er 58 medlemmer. 

Foreningen har gennem udvalg og bestyrelse arbejdet for øget socialt fællesskab, trafikregulering og forskønnelse af området/ pleje af de grønne områder og har opnået mange gode resultater.

På trafikområdet har vi foreløbig opnået gennemkørsel forbudt for lastbiler, og der er anmodet om flere trafikreguleringer.

Vort smukke område i Skibhuskvarteret er anlagt og bebygget i perioden 1910-1914. I 2012 fejrede vi kvarterets 100 årsdag, og rådmand Steen Møller indviede ”Løveparken”, som denne dag i august fik sit officielle navn. Der blev også udgivet et meget flot jubilæumshæfte med informationer, historier og billeder fra husene her i området. Der er desværre ikke flere hæfter, men et genoptryk overvejes - og du vil som medlem kunne få tilsendt jubiilæumsskriftet elektronisk. 

Fællesområdet ”Løveparken” er et kært opholdssted for både børn og voksne. Parken og legepladsen er flittigt besøgt af kvarterets familier hele året. I 2014  lykkes det os,  at få kommunen til at iværksætte en gennemgribende renovering af parken – nye planter og træer, nye bænke, m.m..  Gennem Bergia Fonden har vi fået midler til renovering af løverne. Det udføres af kunstner og stenhugger Thomas Neumeyer.

Hvorfor være medlem?

  • Jo, flere medlemmer vi er – jo, mere lytter kommunen til os.
  • Du lærer hurtigere naboerne at kende.
  • Du kan få indflydelse på, hvad der sker i dit område
  • Når vi kender hinanden, holder vi uvilkårligt mere øje med hvad der sker, og nabohjælp er noget af det mest præventive i forhold til indbrud og hærværk
  • Som medlem bliver man løbende orienteret via mail. 
  • Den fællesmailliste giver let adgang til at formidle nye tanker og ideer, spørge om hjælp eller lave aftaler m.m.  og som medlem har man også adgang til facebook gruppen.
  • Sidst, men ikke mindst inviteres du/ I til de årlige sociale arrangementer: Fastelavn, Skt. Hans aften ved Nørredammen, Havevandring, Sommerfest og generalforsamling den 3. lørdag i august i ”Løveparken, Julehygge 3. søndag i advent i ”Løveparken”. Læs mere og se billeder under Arrangementer

Praktiske oplysninger:

Beboerforeningens kontingent er på kr. 150,- årligt.

Hvordan bliver jeg/vi medlem?

Du skriver en mail med dit navn og adresse til Kasserer Kirsten Larsen, 
kirslars36 (@) hotmail.com. 

Alternativt er du/I velkommen til at kontakte  Formand Rune Nørgaard Jørgensen, Nørrevænget 47, formand@norrev-beboerforening.dk 


Vi håber at høre fra jer. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen og kvarterets beboere.